کوپلینگ انعطاف پذیر سنگین 500Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 500Psi

    کوپلینگ انعطاف پذیر سنگین 500Psi

    • کوپلینگ انعطاف پذیر سبک 1NH اتصال انعطاف پذیر را با فاصله بین شیار لوله و کلید اتصال ایجاد می کند.
    • طراحی منحصر به فرد امکان حرکت محوری و شعاعی را فراهم می آورد ، مناسب برای خط لوله با انعطاف پذیری تحت فشار متوسط.
    • بدن تقویت شده 4 برابر فشار کاری مقاومت می کند.