90 آرنج خالی

  • Style 90DE 90° Drain Elbow

    سبک 90DE 90 درجه تخلیه آرنج

    ما (CNG) سبک عرضه 90DE 90 درجه آرنج. از آنها برای اتصال Standpipe به منظور کنترل ، توزیع یا پشتیبانی خط لوله در اندازه ها یا جهت های مختلف استفاده می شود. با اتصال شیار ، با نصب سریع و تعمیر و نگهداری آسان ، زمان پروژه بسیار صرفه جویی می شود. ما اتصالات شیار دار را برای سیستم اطفاء حریق عرضه می کنیم.