کوپلینگ سخت سنگین 500Psi

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    اتصال سخت سفت و سخت برای استفاده در انواع کاربردهای لوله کشی عمومی طراحی شده است
    خدمات متوسط ​​یا فشار قوی فشار کار معمولاً توسط ضخامت دیواره و درجه لوله مورد استفاده تعیین می شود. کوپلینگ های مدل 7707 دارای قابلیت انعطاف پذیری هستند که می تواند ناهماهنگی ، اعوجاج ، تنش حرارتی ، ارتعاش ، سر و صدا و لرزه های لرزه ای را در خود جای دهد. مدل 7707 حتی می تواند طرح لوله کشی قوس دار یا خمیده را در خود جای دهد