کوپلینگ انعطاف پذیر سنگین 1000Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    کوپلینگ انعطاف پذیر سنگین 1000Psi

    مدل کوپلینگ انعطاف پذیر سنگین 1000 Psi برای استفاده در انواع برنامه های لوله کشی عمومی خدمات فشار متوسط ​​یا قوی طراحی شده است. فشار کار معمولاً توسط ضخامت دیواره و درجه لوله مورد استفاده دیکته می شود. کوپلینگ مدل 1000 Psi دارای انعطاف پذیری است که می تواند ناهماهنگی ، اعوجاج ، تنش حرارتی ، ارتعاش ، سر و صدا و لرزه های لرزه ای را در خود جای دهد. مدل 1000 حتی می تواند طرح لوله کشی یا خمیده را در خود جای دهد.